صفحه اصلی

کتاب شناسی حضرت علی اکبر علیه السلام


ـ دلیران نامدار کربلا، علی اکبر/ کریم باوفا، عزیزالله امیرشقاقی/ احرار / 1382

ـ شبه المصطفی(ص)، شرح زندگانی حضرت علی اکبر(ع)/ مجید زجاجی مجرد/ مرسل/1382

ـ خورشید جوانان، شرح زندگانی و کرامات حضرت علی اکبر(ع)/ سیدمحمدرضا حسینی/ موسسه فرهنگی سماء / 1383

ـ انصارالحسین(ع) شامل، مناقب و مصائب حضرت زینب(س)، حضرت ابوالفضل(س)، حضرت علی اکبر(س)/ سیدمهدی مرعشی نجفی/ پریور/ 1383

ـ زندگانی قمر بنی هاشم حضرت ابالفضل عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام و زندگانی حضرت علی اکبر شهید علیه السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام/ عمادالدین حسین اصفهانی/ کتابچی / 1386

ـ دیوان اشعار مذهبی «قصر نور»؛ حضرت امام حسین سیدالشهدا(ع) و حضرت ابالفضل العباس، قمر بنی هاشم(ع) و حضرت علی اکبر و سایر شهداء گرانقدر دشت کربلا / سیدهاشم موسوی (شاعر)/ آرمان رشد / 1386

ـ حضرت علی اکبر(ع)/ سیدمحمدتقی مدرسی، محمد شوشتری زاده (مترجم)/ محبان الحسین (ع) / 1386

ـ آینه محمد صلی الله علیه و اله؛ فرازهایی از زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام/ محمدباقر انصاری/ دلیل ما / 1386

ـ شقایق دشت کربلا؛ حضرت علی اکبر(ع)/ جواد نعیمی (بازنویسی)، حسین آسیوند (تصویرگر)/ عروج اندیشه / 1387

ـ هیات بهشت؛ شعر، ارتباط امام زمان(عج)، کرامات حسینی، گریز، روضه، نوحه، ...: حضرت علی اکبر(ع)/ جواد حیدری (گردآورنده)/ صیام، آرام دل/ 1387

ـ مقتل علی اکبر؛ اولین مقتل مستند حضرت علی اکبر استخراج شده از مقاتل معتبر تا قرن هفتم هجری/ علی اکبر صداقت/ بکاء / 1387

- حضرت علی اکبر از ولادت تا شهادت/ لطیف راشدی/ نشر پیام علمدار

- علی اکبر پیامبر حسین بود/ نشر شهر/ مهدی قزلی

- درس زندگی از سیره‌ی عملی حضرت علی‌اکبر (ع)/ امیرحسین علیقلی/ نشر عابد

- پدر عشق پسر/ سیدمهدی شجاعی/ نشر نیستان

- حضرت علی اکبر علیه السلام/ عبدالرزاق مقرم/ مترجم:حسین طارمی/ نشر کلینی

- انصارالحسین علیهم‌السلام شامل مناقب و مصائب حضرت زینب (س) حضرت ابوالفضل (س) حضرت علی‌اکبر (س) مرعشی، مهدی، ۱۳۲۸

- حمـاسه عشـق متن کامل مجالس تعزیه شهادت طفلان مسلم، حربن یزید ریاحی،حضرت ابوالفضل (ع)،حضرت علی اکبر(ع)، فرنگی شاطری، مفید ‏‫۱۳۹۲

- شخصیت حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام برادران، محمد ابراهیم ‏‫۱۳۸۶

- ن‍وح‍ه‌ و س‍ی‍ن‍ه‌زن‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر(ع‌) در م‍راث‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌) گ‍ل‍پ‍ر، ع‍ل‍ی‌