صفحه اصلی

  موذن حرم

 تنور جنگ داغ است یاران یکی پس از دیگری به میدان میروند.

 صحرا داغ است آفتاب بالا آمده. یکی از یاران عرضه میدارد ای پسر رسول خدا وقت نماز است.

 امام دعا میکند:خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد.

 موذن حرم را صدا کنید. موذن حرم الله اکبر.

 علی اکبر شبیه ترین مردم به رسول خدا اذان میگوید.

 صفوف نماز شکل میگیرد عده ای هم در برابر تیر ها سپر می شوند. امام دو رکعت نماز را با دو دسته میخواند.

دو نوع تیر بر امام باریدن می گیرد. تیرهای کمان و تیر های زبان. حسین(ع) تو از امام خود رویگردان شده ای نمازت قبول نیست.یاد پدرش افتادم که وقتی 
 
 گفتند  در محراب شهید شده در شام گفتند مگر علی (ع) نماز میخواند؟